Layer-4
HOME             WIE BEN IK             WAT DOE IK             ERVARINGEN             TARIEVEN & CONTACT

lotusbloem4

Training en Coaching

Wilt u de communicatie binnen het team verbeteren?

Wilt u de communicatie naar cliënten of klanten optimaliseren?

Wilt u met uw team nog meer competentiegericht leren werken?

Lisette Roobol geeft workshops, trainingen en coachsessies aan werknemers in (zorg)instellingen en bedrijven die een antwoord geven op bovenstaande vragen.

Op de werkvloer heb je te maken met collega’s en cliënten. In de workshops die ik geef, leren de deelnemers zichzelf te ervaren in relatie tot de ander. Je leert hoe je je in relaties en situaties ‘beweegt’ en hoe en hoeveel ‘ruimte’ je inneemt. Wat doe je bijvoorbeeld in conflictsituaties? Kruip je in je schulp of ga je in de aanval? De oefeningen tijdens mijn workshop helpen je niet alleen inzicht te krijgen in wat jouw manier van reageren/handelen is, maar ook om te ervaren welke mogelijkheden en keuzes je nog meer hebt. Zodat je je steeds vrijer vanuit je eigen authenticiteit (want daar zit je kracht) kunt omgaan met jezelf, de ander en situaties. Door steeds meer jezelf te durven zijn, jezelf te laten zien, de ander kunnen laten zijn wie hij is, sta je steviger en dit maakt het voor de ander veiliger, gemakkelijker en transparanter.

Resultaat 

•   Het is een verrijking voor jezelf, voor het team en de zorg naar de cliënt.
•   De communicatie wordt op alle fronten verbeterd. Meer vanuit je authenticiteit durven handelen, leidt tot een duidelijkere, snelle en oplossingsgerichte passende aanpak van problemen.
•  Het competentiegericht werken, wat binnen veel bedrijven en zorginstellingen centraal staat, wordt door deze workshop verder verdiept en uitgebouwd.
Deze werkwijze leidt op lange termijn tot een vermindering van het ziekteverzuim. Door beter naar jezelf te kunnen luisteren en je grenzen duidelijker aan te kunnen geven, zorg je beter voor jezelf en uiteindelijk ook voor de ander (zowel collega’s als cliënten).  
Werkwijze
In de workshops leg ik  kort uit wat de visie van haptonomie is. Het accent zal echter liggen op ervaringsgerichte oefeningen. Hiervoor maak ik uiteraard gebruik van oefeningen uit de haptonomie, daarnaast geef ik ook oefeningen vanuit oefentherapie-Mensendieck en mindfulness waar ik mooie resultaten en ervaringen mee heb. De kracht van deze combinatie wordt, door de grote mate van ervaringsgerichtheid, direct voelbaar en meteen in de praktijk toepasbaar. En juist dat maakt deze workshop uniek. Het is mogelijk om specifieke casuïstiek in te brengen waarover we, door juist in contact met elkaar te zijn, op een meer gevoelsmatige manier in gesprek kunnen komen. Onderwerpen zijn afhankelijk van de afzonderlijke groepen. Op die manier is het mogelijk om goed in te kunnen spelen op datgene dat leeft bij de deelnemers van de betreffende groep (maatwerk).


                                                                                                                                                                         Bekijk nu mijn unieke in-company trainingsaanbod